Obwieszczenie GK7610?DŚ/26h/08

Obwieszczenie GK7610–DŚ/26h/08 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali montażowo – magazynowej przy zakładzie kotlarskim

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf