GK 7610?DŚ/30h/08 Obwieszczenie z dnia 05.11.2008 r.

GK 7610–DŚ/30h/08, Obwieszczenie z dnia 05.11.2008 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego zakładu ślusarsko–kotlarskiego na zakład samochodowy miejscowości Piekarzew
Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf