Protokół DOW-II-1/0910-2/SPO/52/08

Protokół DOW-II-1/0910-2/SPO/52/08 z kontroli w miejscu realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działąnia 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Pobierz tekst protokołu - format pdf