Zarządzenie Nr 102/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2008r.

Zarządzenie Nr 102/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 września 2008r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2008 rok Pobierz teskt zarządzenia - format pdf