Zarządzenie Nr 12/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 12/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie porzyznania dotacji podmiotom prowadzącym działaność pożytku publicznego w roku 2009

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf