Zarządzenie Nr 8/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie

Zarządzenie Nr 1/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

 

Pobierz - format pdf