Zarządzenie Nr 17/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew

Zarządzenie Nr 17/V/2009 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Miejskiej równoważńika pieniężnego za umundurowanie

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf