Rozgraniczenie nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wykaz wymaganych dokumentów: - dotyczy Postanowienia
  • wniosek strony,
  • mapa z zakresem rozgraniczenia,
  • odpis z księgi wieczystej,
  • wypis z ewidencji gruntów

 2. Wykaz wymaganych dokumentów: - dotyczy decyzji
  • zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień stron o przeprowadzeniu prac w terenie,
  • protokół graniczny

III. OPŁATY:

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji rozgraniczającej służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni

VII. UWAGI:

 • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
 • Załatwienie sprawy polega na wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu oraz wydania decyzji rozgraniczeniowej

VIII. FORMULARZE


ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI