Numeracja porządkowa nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek strony (wzór wniosku w załączeniu)
  2. dokument własności
  3. mapa powykonawcza budynku

 

III. OPŁATY:
opłata za nadanie nr porządkowego – 5,00zł

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

VII. UWAGI:

  • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
  • Załatwienie sprawy polega na wydaniu zawiadomienia o nadaniu numeru.

 

VIII. FORMULARZE

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - format pdf


NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI