przekształcenie prawa wieczystego użytkowania działki na własność

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DZIAŁEK NA WŁASNOŚĆ

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. wniosek stron
  2. aktualny odpis z księgi wieczystej
  3. kserokopia aktu notarialnego
  4. szacunek biegłego

III. OPŁATY:

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania działki na własność służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni

VII. UWAGI:

  • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
  • Załatwienie sprawy polega na wydaniu decyzji administracyjnej

VIII. FORMULARZE


PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DZIAŁEK NA WŁASNOŚĆ