Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu spłaty

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
tel. (062) 7428-346
fax (062) 7428 301


ROZŁOŻENIE NA RATY LUB PRZESUNIĘCIE TERMINU SPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I SPRZEDAŻ MIENIA

I. PODSTAWA PRAWNA:

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy z uzasadnieniem powodu udzielenia rozłożenia na raty lub przesuniecie terminu uiszczenia opłat

III. OPŁATY:

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Udzielenie odpowiedzi wnioskodawcy w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

VII. UWAGI:

  • Sprawy załatwia się w UMiG ul. Rynek 1 w pokoju nr 118.
  • Załatwienie sprawy polega na pisemnym wyrażeniu zgody z podaniem warunków zapłaty lub nie wyrażeniu zgody z uzasadnieniem odmowy.

VIII. FORMULARZE


ROZŁOŻENIE NA RATY LUB PRZESUNIĘCIE TERMINU SPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I SPRZEDAŻ MIENIA