Zarządzenie Nr 9/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2009r.

Zarządzenie Nr 9/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie: nieskorzytania z prawa pierwokupu nieruchomości

Pobierz - format pdf