Zarządzenie Nr 28/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 28/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu zeczowego do majątku spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie

Pobierz - format pdf