Zarządzenie Nr 55/V/2009 Burmistrza MIasta i Gminy Pleszew z dnia 15-05-2009

Zarządzenie Nr 55/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15-05-2009 w sprawie przyznania dotacji podmiotom realizującym zadani publiczne na rok 2009

Pobierz - format pdf