Informacja o uglach udzielonych w roku 2008

"Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia   30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104                    ze zmianami).

Pobierz informację - format pdf

 

"Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej" – art. 14 pkt 2   lit. f) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

 

Pobierz informację - format pdf