Zarządzenie Nr 45/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2009r.

Zarządzenie Nr 45/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2009 rok

Pobierz - format pdf