Zarządzenie Nr 49/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2009r

Zarządzenie Nr 49/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 maja 2009r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokować w celu sprzedaży nieruchomości.

Pobierz - format pdf