Obwieszczenie GK 7635/112/09

Obwieszczeni GK 7635/112/09 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na wycinkę drzew i krzewów zgodnie z załączonym planem wyrębu dla inwestycji polegającej na  przebudowie drogi krajowej nr 12 w miejsowości Pleszew od km 238+980.74 do km 242+500.

 Pobierz dokument - format pdf