Obwieszczenie z dnia 08-09-2009

Obwieszczenie z dnia 08-09-2009 dotyczące wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. fabryczna 5, 63-300 Pleszew o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie składowiska odpadów komunlanych w m. Dobra Nadzieja, gm. Pleszew

 Pobierz dokument - format pdf