Zarządzenie Nr 75/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr 75/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie:ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych

 

Pobierz - format pdf