Zarządzenie Nr 88/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr 88/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie: powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęski żywiołowej

 

Pobierz - format pdf