Głoszenie GK 7627/6/09 (23.09.09-7.10.2009)

Głoszenie GK 7627/6/09 (23.09.09-7.10.2009) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników w miejscowości Grodzisko

Pobierz obwieszczenie - format pdf