Zarządzenie NR 105/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2009r

Zarządzenie NR 105/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2009r w sprawie: ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

Pobierz - format pdf