Zarządzenie Nr 104/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września 2009r.

Zarządzenie Nr 104/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert klubów sportowych.

Pobierz - format pdf