Zarządzenie Nr 108/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2009r.

Zarządzenie Nr 108/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2009r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz - format pdf