Zarządzenie Nr 127/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 127/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie:  w sprawie przyjęcia projektu budżetu  Miasta i Gminy Pleszew na 2010 rok

Teskt zarządzenia - format pdf

projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami (załącznik nr 1) - fotmat pdf

objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Pleszew (załącznik nr 2) - fotmat pdf

informacja o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 3) - fotmat pdf

prognoza kwoty długu na lata 2009-2021 (załącznik nr 4) - fotmat pdf