Wykaz z dnia 05-01-2010r.

Wykaz z dnia 05-01-2010r. przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze położonej w Suchorzewie.

Pobierz pełną treść wykazu - format pdf