Informacja z dnia 13-01-2010r.

Informacja z dnia 13-01-2010r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi krajowej nr 12 odcinek Pleszew-Brzezie.

Pobierz informacje - format pdf