Zarządzenie Nr 147/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 147/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2010 rok.

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf