Zarządzenie Nr 143/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 143/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie:w sprawie: zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew 

Pobierz tekst zarządzenia - format pdf