Informacja z dnia 20-01-2010

Informacja z dnia 20-01-2010 w sprawie odśnieżania i zwalczania śliskości w okresie zimy 2009/2010.

W związku z trwającą zimą Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie informuje, że za odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew, odpowiedzialni są poszczególni zarządcy dróg:

Drogi krajowe:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Kalisz
Al. Wojska Polskiego 37
62-800 Kalisz
Tel. (062)7649215

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Środa Wlkp.
ul. Libelta 2
63-000 Środa Wlkp
tel. (61)2853023

Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych
Ul. Hallera 54
63-300 Pleszew
Tel. (062)7427216

Drogi gminne:

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
Rynek 1
63-300 Pleszew
tel. (062)7428310

Pobierz pełną informację dotyczącą utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew - format pdf