Uchwała Nr XXX/263/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/263/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem Wielkopolskim w celu realizacji projektu informatycznego pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego".

Pobierz teskt uchwały - format pdf