Obwieszczenie GK 7627/4/10 z dnia 17-02-2010r.

Obwieszczenie GK 7627/4/10 z dnia 17-02-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową ul. Ks. Wawrzyniaka w m. Kowalew na odcinku od ul. Suchorzewskiej do ul. Fabianowskiej dz. nr  33, 37 ark. nr 23 obręb Kowalew

Pobierz - format pdf