Ogłoszenie AU-7331/WZCP/2/2010 z dnia 24-02-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/2/2010 z dnia 24-02-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 639039P Zielona Łąka – Brzezie.

Pobierz pełną treść informacji - format pdf