Ogłoszenie AU-7331/WZCP/4/2010 z dnia 24-02-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/4/2010 z dnia 24-02-2010r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Ks. Niesiołowskiego oraz ul. Lenartowickiej w Pleszewie.

Pobierz pełną treść informacji - format pdf