Ogłoszenie AU-7331/WZCP/6/2010 z dnia 24-02-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/6/2010 z dnia 24-02-2010r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku Sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1, ul. Szkolna w Pleszewie.

Pobierz pełną treść informacji - format pdf