Ogłoszenie AU-7331/WZCP/10/2010 z dnia 16-03-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/10/2010 z dnia 16-03-2010r.o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew

Pobierz pełną treść informacji - format pdf