Obwieszczenie AU-7331/WZCP/7/2010 z dnia 16-03-2010

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/7/2010 z dnia 16-03-2010 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi Łaszew - Dobra Nadzieja.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf