Obwieszczenie AU-7331/WZCP/8/2010 z dnia 18-03-2010

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/8/2010 z dnia 18-03-2010
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Malinie w Pleszewie

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf