Obwieszczenie AU-7331/WZCP/9/2010 z dnia 18-03-2010

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/9/2010 z dnia 18-03-2010 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Zachodniej w miejscowości Brzezie.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf