Obwieszczenie GK 7610-DŚ/10/07-10

Obwieszczenie  GK 7610-DŚ/10/07-10 wniosek wraz z raportem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wniosek o umorzenie postępowania wraz z analizą środowiskową złożonego przez firmę RESCOM s.c., ul. Syrokomli 7/8, 30-102 Kraków dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 47160 Zielona Łąka.

pobierz dokument - format pdf