Uchwała Nr XXXIV/320/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/320/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzęcie Miasta i Gminy na rok 2011 środków stabnowiących fundusz sołecki

Pobierz teskt uchwały - format pdf