Obwieszczenie AU-7331/WZCP/6/2010 z dnia 22-04-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/6/2010 z dnia 22-04-2010 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf