Obwieszczenie AU-7331/WZCP/12/2010 z dnia 22-04-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/12/2010 z dnia 22-04-2010 o wszęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie chodnika w miejscowości Zielona Łąka.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf