Obwieszczenie AU-7331/WZCP/11/2010 z dnia 22-04-2010

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/11/2010 z dnia 22-04-2010r. o wszęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie chodnika w miejscowośćci Dobra Nadzieja.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf