Ogłoszenie AU-7331/WZCP/1/06-10 z dnia 22-04-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/1/06-10 z dnia 22-04-2010r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji przekaźnikowej telefonii cyfrowej ERA 47160 „Zielona Łąka”.

Pobierz dokument - format pdf