Ogłoszenie z dnia 20-05-2010r.

Ogłoszenie z dnia 20-05-2010r.: oferta UKS Jedynka z dnia 14-05-2010r.  realizacji zadania publicznego "Umiem pływać - uniwersytet pływania przez całe życie"

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.96. poz 873 z późn. zmianami)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Pobierz tekst oferty - format pdf