Uchwała Nr XXXVII/336/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/336/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Pobierz teskt uchwały - format pdf