Uchwała Nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/276/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Pobierz teskt uchwały - format pdf