Obwieszczenie AU-7331/WZCP/13/2010 z dnia 02-07-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/13/2010 z dnia 02-07-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi krajowej nr 11 w miejscowości Dobra Nadzieja.

Pobierz tekst obwieszczenie - format pdf